Powstała kolejna organizacja branżowa

Na rynkubranżowych organizacjirolniczych pojawiła się nowa – o nazwie Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych. Taka decyzja została podjęta podczas spotkania przedstawicieli 70 grup producentów rolnych z całej Polski, które odbyło się w dniu 25 sierpnia.

Reprezentanci 55 grup różnych branż, szczególnie trzody chlewnej, zbożowo-rzepakowej oraz drobiowej, jako komitet założycielski podjęli uchwałę o powołaniu Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izby Gospodarczej – informuje biuro prasowe resortu rolnictwa.

Z możliwych 25 (zgodnie ze statutem) członków tworzących Radę Programową wybrano 18 przedstawicieli wszystkich branż. Członkowie Rady wybrali zarząd. Prezesem nowo powstałego Związku została Krystyna Ziejewska, przedstawicielka branży drobiarskiej z województwa warmińsko-mazurskiego, a jej zastępcą Krzysztof Mielnik, przedstawiciel branży trzody chlewnej z województwa wielkopolskiego. Drugim wiceprezesem został Alfred Głuszyński, przedstawiciel branży drobiarskiej z województwa podlaskiego, sekretarzem Beata Włodarczyk-Lewandowska, przedstawiciel branży drobiarskiej, oraz skarbnikiem Jakub Nowacki, przedstawiciel branży zbożowej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Reprezentanci 22 grup, obecni na tym spotkaniu, zadeklarowali w najbliższym czasie przystąpienie do powstałej organizacji.

Późną jesienią planowane jest następne walne zebranie, które umożliwi wstąpienie w szeregi Izby następnym grupom.

W spotkaniu wzięli udział wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak i wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Władysław Piasecki.