Powstał Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych

W dniu 5.02.2009 roku podczas spotkania rolników ekologicznych w Trzciance (Wielkopolska) założony został ogólnokrajowy ZWIAZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH EKOROLNIK”. Głównym celem związku jest ochrona interesów ekonomicznych jego członków. N”

– “Aktualnie najważniejszą sprawą dla Zwiazku jest projektowana zmiana przepisów o programach rolnośrodowiskowych. W ocenie naszego związku Minister Rolnictwa chce doprowadzić do likwidacji większości gospodarstw ekologicznych (głównie producentów owoców)