Powstał zespół ds. rozwoju grup producenckich

W dniu 26 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki powołał Zespół do spraw przeglądu regulacji prawnych dotyczących grup producentów rolnych i ich związków oraz spółdzielczości rolniczej. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym zadaniem zespołu jest dokonanie przeglądu regulacji prawnych i ocena ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój grup producentów rolnych oraz spółdzielczości rolniczej.”

Jedną z barier poprawy efektywności gospodarowania w rolnictwie jest niski stopień zorganizowania rolników, dlatego za ważne zadanie kierowanego przez mnie resortu uważam wypracowanie warunków do rozwoju grup producentów rolnych i odnowy spółdzielczości rolniczej. Chcemy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia. Dobry przykład jest zachętą do podejmowania nowych działań. Chciałbym, aby powołany wczoraj zespół nawiązał współpracę z przedstawicielami grup już istniejących, tak by można było zidentyfikować trudności z jakimi musieli się uporać oraz przepisy jakie przeszkadzały im w utworzeniu i prowadzeniu grupy””. – powiedział minister Marek Sawicki.

W pierwszym posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący, podsekretarz stanu Artur Ławniczak, zastępca przewodniczącego, radca generalny Maria Zwolińska, oraz członkowie: prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz – kierownik Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoły Głównej Handlowej, prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz – kierownik Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wiktor Szmulewicz – prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Franciszek Kadzik – dyrektor Departament Działań Społecznych i Środowiskowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zofia Krzyżanowska – radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mieczysław Paradowski – dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, Aleksandra Szelągowska – dyrektor Departamentu Finansów MRiRW, Grzegorz Wykowski, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRiRW, Mirosława Miłosławska – Kozak -sekretarz zespołu, naczelnik Wydziału Aktywizacji Producentów Rolnych, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. Na dzisiejsze spotkanie zaproszeni zostali również nastepujący goście: Władysław Łukasik – prezes Agencji Rynku Rolnego, Mirosław Mazuruk – prezes Rynku Hurtowego Bronisze, Krzysztof Mościcki – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Stanisław Michalski – prezes Krajowego Związku Spółdzielczości Mleczarskiej, Waldemar Guba – dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, Andrzej Tułaza – przedstawiciel grup producentów rolnych trzodziarskich i zbożowych z województwa wielkopolskiego, Alfred Głuszyński – przedstawiciel drobiarskiej grupy producentów rolnych z województwa podlaskiego.

opr. MS/Wrp.pl
źródło: ministerstwo rolnictwa