Powstał Instytut Ogrodnictwa

Z dniem 1 stycznia 2011 roku rozpoczął działanie Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, który powstał w wyniku połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka z Instytutem Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

Minister Marek Sawicki wręczył akt powołania na stanowisko kierownika Instytutu Ogrodnictwa prof. dr hab. Franciszkowi Adamickiemu.
W siedzibie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa odbyło się 30 grudnia 2010 r. spotkanie grona kierowniczego obu łączonych jednostek, w którym uczestniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk. W podziękowaniu za dotychczasowe sprawne kierowanie instytutami, ustępującym dyrektorom wiceminister wręczył okolicznościowe dyplomy.
Wiceminister Tadeusz Nalewajk życzył prof. Adamickiemu wielu sukcesów oraz wytrwałości w pracy nad organizowaniem jednostki. Natomiast do pracowników zwrócił się z prośbą o twórczą współpracę oraz wspieranie nowego kierownictwa tak, by instytut mógł skutecznie i na wysokim poziomie realizować badania naukowe i prace rozwojowe, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności branży ogrodniczej.