Powołanie Dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

4 maja, w siedzibie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk wręczył akt powołania na stanowisko dyrektora placówki Wojciechowi Gregorczykowi.”””

Powołanie nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.
Wręczając akt powołania Minister Tadeusz Nalewajk podkreślił znaczenie placówki, która swoją ofertę doskonalenia zawodowego kieruje do wszystkich nauczycieli szkół rolniczych w całym kraju, a nowemu Dyrektorowi życzył wielu zawodowych sukcesów.

MRiRW