Pöttinger podwaja obrót w ciągu 5 lat

Rok obrotowy 2007/2008 potwierdził zorientowany na sukces kurs firmy. Sprzedaż całkowita osiągnęła 240 mln euror i tym samym, udało się podwoić obrót firmy w ciągu pięciu lat. Bardzo duży wzrost na poziomie 20,7% firma zawdzięcza 1100 zaangażowanym pracownikom oraz sieci dealerskiej na całym świecie.

Maszyny zielonkowe przyniosły Pöttingerowi 71% obrotu, segment maszyn uprawowych przyczynił się do sprzedaży w 21%. Jednak to w segmencie maszyn uprawowych zanotowano największa dynamikę wzrostu – segment ten wzrosło o 45% w stosunku do roku ubiegłego. Również w pozostałych działach zanotowano istotne wzrosty. Segment sprzedanych maszyn zielonkowych powiększył się o 16%, sprzedaż części zamiennych o 20%.
W następnych latach rozwój firmy skierowany będzie w stronę techniki uprawowej.