Potrzeby pokarmowe roślin sadowniczych po kwitnieniu

Potrzeby pokarmowe i energetyczne roślin sadowniczych bezpośrednio po kwitnieniu są bardzo wysokie – energia potrzebna jest roślinie nawet do zrzucenia większości kwiatów i zawiązków owocowych. Na roślinie mają pozostać tylko te najsilniejsze i najcenniejsze okazy. Tak urządziła to natura i tak to działa od tysięcy lat.

Zabiegi nawożenia i biostymulacji wykonywane w tej fazie na opadanie płatków jabłoni, gruszy, wiśni i czereśni mają więc bardzo istotny wpływ na wielkość i jakość plonu.
Zalecamy w tym czasie odpowiednią dawkę fosforu (254 g/l) w połączeniu z azotem (42 g/l), cynkiem (80 g/l) i manganem (35 g/l) oraz z kompleksem Seactiv (ekstrakt z alg morskich) – w preparacie Fertileader Axis.
Dzięki temu mamy możliwość zintensyfikowania potencjału plonowania owoców i poprawę ogólnej kondycji roślin, m.in. poprzez dostarczenie dużej ilości energii – co ma znaczenie z powodu intensywnych podziałów komórkowych zachodzących w tym czasie w roślinie. Jest to również swoisty zastrzyk energii dla zawiązków owoców, które za chwilę czeka intensywny wzrost i rozwój, a w konsekwencji budowanie potencjału plonu. Zasada jest prosta – im więcej komórek powstanie w pierwszym okresie wzrostu zawiązków, tym łatwiej będzie później osiągnąć optymalne parametry owoców – zwłaszcza w zakresie ich wielkości i jędrności. 
Poza fosforem, ważnym elementem tego nawozu jest dodatek cynku, który nie tylko zwiększa odporność rośliny na niskie temperatury, ale ma także dużo szersze znaczenie. Bierze m.in. udział w powstawaniu białek, jest składnikiem wielu ważnych enzymów, bierze udział w procesach wzrostu roślin, w procesie fotosyntezy, a pośrednio w procesach gospodarki węglowodanami. 
Niewątpliwym wyróżnikiem wszystkich produktów z grupy Fertileader jest obecność substancji biostymulujących – kompleks Seactiv. W jego skład wchodzi Glicyna-Betaina, która m.in. zwiększa odporność roślin na stresy, IPA (Isopenthyl-Adeniny) usprawniający transport wewnętrzny składników pokarmowych i asymilatów oraz  aminokwasy jako najlepsze nośniki składników pokarmowych. To właśnie dzięki wykorzystaniu aminokwasów zawarte w nawozie makro i mikro elementy oraz substancje biostymulujące wnikają bardzo szybko do roślin, co zwiększa ich efektywność.
W czasie wegetacji w uprawach sadowniczych często występują niedobory azotu i magnezu (wiemy to m.in. z własnych badań fluorymetrycznych). Jest to zależne od wielu czynników, m.in. poziomu nawożenia azotowego, przebiegu zimy (warunków pogodowych), rodzaju zastosowanych nawozów… W tym roku w czasie roztopów po zimie (a zdarzyło się to dwa razy), doszło w dużej mierze do wypłukania składników pokarmowych wnoszonych z nawozami granulowanymi jesienią roku ubiegłego, w tym głównie azotu. O tym, że tak jest świadczą już pierwsze objawy niedoborów tego pierwiastka obserwowane w sadach i pierwsze wyniki fluorymetrii. 
Azot to najważniejszy makroskładnik plonotwórczy, który wchodzi w skład aminokwasów i białek (z białek zbudowane są m.in. enzymy). Magnez z kolei jest niezbędnym elementem składowym chlorofilu, a więc zielonego barwnika odpowiedzialnego za fotosyntezę. Dodatkowo uczestniczy w tworzeniu ściany komórkowej, wpływa na stabilizację błon biologicznych, reguluje gospodarkę energetyczną roślin i wpływa na gospodarkę wodną, decyduje o efektywności funkcjonowania enzymów, jak również bierze udział w syntezie, transporcie i magazynowaniu węglowodanów, białek i tłuszczy. Azot i magnez wchodzą w skład pierścieni porfirynowych, z których zbudowane są chloroplasty, a w których ma miejsce fotosynteza. 
W momencie niedoborów magnezu zalecamy stosowanie preparatu Fertileader Magnum, w którym występuje unikalne połączenie azotu (94 g/l) i magnezu (121 g/l) z opisanym powyżej kompleksem Seactiv. 
Pozakorzeniowe uzupełnianie składników pokarmowych, w tym azotu i magnezu – nawozami dolistnymi podczas sezonu wegetacji jest szczególnie ważne, zwłaszcza w uprawach drzew owocowych. Chodzi o to, aby tej wielkiej „fabryce”, jaką jest roślina drzewiasta, zapewnić optymalne warunki do prawidłowego jej funkcjonowania (procesy fizjologiczne), a w szczególności żeby maksymalnie zintensyfikować fotosyntezę, czyli aktywny mechanizm odpowiedzialny za produkcję asymilatów (związków organicznych), takich jak: glukoza, sacharoza i skrobia. 
Stwarzając optymalne warunki roślinom jesteśmy w stanie uzyskiwać wysokie plony. 

Artur Niedobit
Maciej Sroczyński
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności