Potrzebny pilny przegląd cieków wodnych

W związku z powołaniem do życia Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie’’, Pomorska Izba Rolnicza zwróciła się do ministra rolnictwa o wydanie rekomendacji dla ,,Wód Polskich’’ o potrzebie przeprowadzenia pilnego przeglądu cieków podstawowych w województwie pomorskim i oceny ich stanu.

Jak zaznacza PIR, jest to uzasadnione z uwagi na ubiegłoroczne obfite opady deszczu oraz w aspekcie możliwości powtórzenia tych zjawisk meteorologicznych w roku bieżącym.

– Wnioskujemy  również o dopilnowanie, by cieki wodne (rowy, kanały, zlewnie) były objęte   szczególnym monitoringiem przez PGW ,,Wody Polskie’’, a w przypadku nie utrzymywania ich w stanie  dobrej użyteczności, by istniała możliwość  wyciągania  odpowiedzialności  wobec  ich zarządców/właścicieli. Sytuacja ta winna dotyczyć również cieków będących własnością Skarbu Państwa, pod zarządami podmiotów trzecich – mówi Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.

Źródło: PIR