Potrzebne są skuteczne przepisy chroniące pszczoły przed pestycydami

Parlament Europejski 23 października zablokował projekt przepisów ochrony pszczół przed pestycydami, ponieważ jest on nieskuteczny. Posłowie wzywają Komisję Europejską do poprawienia projektu i do przedłożenia takich przepisów, które faktycznie eliminują te pestycydy, które są najbardziej niebezpieczne dla owadów zapylających.

Projekt przepisów przygotowany przez Komisję Europejską miał na celu włączenie do unijnego prawodawstwa wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2013 r. dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin stanowiących zagrożenie dla pszczół miodnych. EFSA opracowała wskazówki pozwalające testować pestycydy tak, aby chronić pszczoły zarówno przed ich długotrwałym działaniem, powodującym skutki przewlekłe, jak i przed działaniem krótkotrwałym powodującym ostre objawy. Tylko pestycydy, które przejdą nowe testy mogłyby być dopuszczone do sprzedaży.

Przedstawiciele większości państw członkowskich UE zasiadający w komitecie opracowującym zmiany sprzeciwili się jednak projektowi w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską. Komisja, choć miała podstawy formalne do zajęcia innego stanowiska, wybrała kompromis z państwami członkowskimi okupiony rozwodnieniem przepisów. Z początkowego projektu zostały tylko te zapisy, które chronią pszczoły przed ostrym i krótkotrwałym toksycznym oddziaływaniem pestycydów. Na taki kompromis nie godzi się Parlament Europejski – informuje Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego.

– Sprzeciwiając się zdecydowanie zbyt słabym kryteriom oceny zagrożenia jakie stanowią dla pszczół pestycydy, postawiliśmy proste pytania: czy poważnie podchodzimy do ochrony środowiska? Czy poważnie podchodzimy do ochrony żywych organizmów? Czy poważnie traktujemy „Green Deal? – powiedział po głosowaniu Pascal Canfin, przewodniczący komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności PE.

Parlament Europejski wzywa w przyjętej 23 października rezolucji Komisję Europejską do przedstawienia nowych przepisów opartych na najnowszej wiedzy naukowej i technicznej w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska.

Źródło: Parlament Europejski

Opracował: Krzesimir Drozd