Potrzeba stabilnej i długotrwałej polityki w zakresie OZE

Copa i Cogeca  apelują do UE o wprowadzenie stabilnej, długofalowej polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), w której utrzymano by udział biopaliw wytwarzanych z roślin uprawnych na poziomie 7% w celu zmniejszenia emisyjności sektora transportu.

Zdaniem Copa – Cogeca ze stosowania biopaliw wynikają różnorakie korzyści, takie jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, tworzenie miejsc pracy, zmniejszenie unijnego deficytu białkowego w sektorze pasz, a także zrównoważenie rynków towarów rolnych, gdyż biopaliwa pozwalają na stabilizację cen i zapewniają większy poziom bezpieczeństwa konsumentom i rolnikom.

– Unijne biopaliwa wytwarzane z roślin uprawnych pomagają ustabilizować rynki towarów rolnych i stanowią zachętę dla rolników do utrzymania produkcji, zachęcają także do inwestycji w gospodarstwach i stanowią dodatkowe źródło dochodów. Jest to korzystne dla produkcji żywności, pasz i biopaliw. Komisja Europejska przewiduje, że UE w dalszym ciągu będzie w znacznej mierze zależna od pojazdów z silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania. Dlatego też będzie nadal potrzebować paliw płynnych, w tym unijnych biopaliw wytwarzanych z roślin uprawnych – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca .

Aby jak najpełniej wykorzystać ten potencjał, Copa i Cogeca uważają, że UE powinna wprowadzić prawnie wiążący obowiązek stosowania domieszek biopaliw dla dostawców paliw na poziomie co najmniej 14%, bez żadnych ograniczeń technicznych. UE również musi utrzymać na poziomie 7% do roku 2030 maksymalny udział biopaliw pozyskiwanych z roślin uprawnych, wykorzystywanych i rozliczanych w sektorze transportu.

– Unijne biopaliwa wytwarzane z roślin uprawnych są niezmiernie ważne dla osiągnięcia ambitnych celów UE w zakresie klimatu i energii po 2020 r., a także dla stworzenia przyjaznego środowisku sektora transportu i ożywionych obszarów wiejskich – podsumowuje Pesonen.

Źródło: Copa – Cogeca