Potrzeba silniejszej i prostszej WPR

Zdaniem Copa–Cogeca potrzebujemy silniejszej i prostszej wspólnej polityki rolnej po 2020 r., lepiej reagującej na wyzwania, przed jakimi staje unijny sektor rolny.

Rolnicy potrzebują spójności polityk we wszystkich sektorach, stabilności i przewidywalności, by mogli inwestować. Chcemy silnej i prawdziwie wspólnotowej polityki, która pozwoli na produkcję bezpiecznej, zrównoważonej, odżywczej i wysokiej jakości żywności po przystępnych cenach, z korzyścią dla społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że cele aktualnej WPR pozostają słuszne. Musimy jednak bliżej przyjrzeć się obecnym środkom politycznym i poddać je ocenie, gdyż skuteczność niektórych z nich pozostawia wiele do życzenia – mówi Henry Brichart, wiceprzewodniczący Copa.

W ocenie największych w Europie organizacji rolniczych przyszła WPR musi stworzyć godne warunki życia społeczności rolniczej, w szczególności poprzez zwiększenie zarobków rolników, gdyż na chwile obecną wynoszą one średnio połowę wynagrodzenia w innych sektorach w UE. Sytuacja na rynkach rolnych również się nie poprawia, a dochody gospodarstw rolnych spadają coraz bardziej, co znalazło potwierdzenie w danych opublikowanych niedawno przez Eurostat – ukazują one 4%-owy spadek w wartościach rzeczywistych w UE w 2015 r. Ponadto do tej pory wypłacono jedynie połowę środków z pakietu pomocy przyjętego we wrześniu 2015 r., mimo iż termin upływa w czerwcu 2016 r. Zaostrzy to jedynie problemy z płynnością finansową, z jakimi zmagają się rolnicy wobec niskich cen rynkowych w wielu sektorach.

–  Co więcej, WPR wiąże się z coraz poważniejszymi obciążeniami. Dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę w zakresie uproszczenia podjętą przez komisarza ds. rolnictwa, Phila Hogana. Działania te muszą jednak przynieść wymierne korzyści dla rolników. Stajemy także przed nowymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu. Wszyscy musimy się zaangażować. Jesteśmy zdeterminowani, by pomóc z nimi walczyć. Przyjęliśmy również z zadowoleniem porozumienie paryskie w sprawie klimatu, w którym podkreślono, że rolnictwo musi się dostosować do nowej sytuacji w sposób zrównoważony, nie tworząc zagrożenia dla produkcji żywności. Nowe przepisy dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi powinny być w związku z tym elastyczne i uwzględniać potrzeby sektorów objętych systemem handlu emisjami (ETS) i tych nim nie objętych (non-ETS) – dodaje  Brichart.

Przewodniczący Cogeca, Thomas Magnusson widzi również konieczność wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności i zadbania o lepszy podział zysków.

Spółdzielnie rolnicze mogą pomóc rolnikom w koncentracji produkcji i podniesieniu wartości dodanej oferowanych produktów, co pozwoli na poprawienie ich pozycji w łańcuchu dostaw żywności. Musimy także usprawnić funkcjonowanie tego łańcucha poprzez wzrost cen i poprawienie przejrzystości rynku, przeciwdziałanie opóźnieniom w płatnościach oraz zwalczając nieuczciwe praktyki handlowe. W związku z powyższym, powołana niedawno grupa zadaniowa ds. rynków rolnych ma d odegrania znaczącą rolę. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze wyniki jej prac, których spodziewamy się jeszcze w tym roku – dodaje Magnusson.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności