Potrzeba silna i odpowiednio finansowana WPR

Copa i Cogeca apelują do ministrów rolnictwa UE o zapewnienie silnej, odpowiednio finansowanej przyszłej WPR. Copa i Cogeca popierają utrzymanie aktualnej struktury WPR, z dwoma filarami, z prostymi i wspólnymi zasadami, bez renacjonalizacji i bez współfinansowania płatności z pierwszego filaru.

– Wobec wyzwań takich jak Brexit, negocjacje handlowe z Mercosurem, zmiany klimatu i przyszła WPR, rok 2018 będzie niezwykle ważny dla rolników. WPR – dostarczająca dostępnej po przystępnej cenie żywności 500 mln europejskich konsumentów i utrzymująca 40 mln miejsc pracy na obszarach wiejskich – jest symbolem sukcesu i musi być w pełni finansowana w przyszłości. Rolnicy nie powinni znaleźć się w gorszej sytuacji ze względu na Brexit. Wszelkie nowe inicjatywy UE powinny być finansowane z nowych środków – mówi Joe Healy wiceprzewodniczący Copa.

Zdaniem Copa – Cogeca Uniia Europejska nie powinna iść  na ustępstwa podczas negocjacji handlowych z łacińsko-amerykańskim blokiem handlowym Mercosur.

– Już teraz sprowadzamy wiele wołowiny, cukru, drobiu i soku pomarańczowego z tych krajów. 75% naszego importu wołowiny (246 tys. ton) pochodzi z Mercosuru. Trzeba zminimalizować dostęp tych produktów do rynku – dodaje Healy.

Ze względu na fakt, że do rolników trafia jedynie 8% ceny bochenka chleba, Copa – Cogeca zwrócą też uwagę na znaczenie przepisów zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe, z niezależnym organem egzekwującym i sankcjami nakładanymi na podmioty łamiące prawo.

Źródło: Copa – Cogeca