Potencjalna likwidacja chowu klatkowego ogromnym obciążeniem dla polskich gospodarstw

Fot. K. Drozd

Fundacja Compassion In World Farming razem ze swoim polskim oddziałem Compassion Polska, przy wsparciu 170 organizacji partnerskich z całej Europy wezwała Komisję Europejską o stworzenie nowych regulacji prawnych zakazujących stosowania klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi, ponadto klatek dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt, o ile nie są jeszcze zakazane.

W ocenie Ministerstwa rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenie takiej regulacji w określonym przez inicjatywę zakresie spowodowałoby konieczność poniesienia olbrzymich kosztów dostosowania się gospodarstw w Polsce do takich wymogów.

– Proponowane zakazy zawsze wiążą się z koniecznością zmiany organizacji produkcji, zmiany wyposażenia budynków lub ich całkowitej przebudowy. Wszystkie te działania wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych, które przy obecnej opłacalności produkcji nie są możliwe do poniesienia przez rolników. Ograniczone są również możliwości wsparcia takich działań w ramach projektowanych Planów Strategicznych WPR. W związku z tym godna poparcia idea poprawy dobrostanu zwierząt, która jest głównym celem tej inicjatywy społecznej, może prowadzić do dalszego wycofywania się rolników z produkcji zwierzęcej (szczególnie małych i średnich gospodarstw nie dysponujących środkami na dostosowanie) i dalszą koncentrację tej produkcji – informuje Departament Hodowli w MRiRW

Według resortu rolnictwa wprowadzenie zakazów w proponowanym zakresie może wpłynąć negatywnie na konkurencyjność europejskiego rolnictwa, które konkurować musi na globalnym rynku z produktami wytwarzanymi bez konieczności spełniania tak wysokich wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt.

Zdaniem ekspertów w pewnym zakresie podwyższenie dobrostanu utrzymywanych zwierząt może rekompensować rynek. Jednak nie wszyscy konsumenci gotowi są na ponoszenie wyższych kosztów zakupów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności