fbpx
Strona głównaUprawaKukurydzaPotencjał plonotwórczy to nie tylko składniki pokarmowe, ale też aktywność biologiczna gleb

Potencjał plonotwórczy to nie tylko składniki pokarmowe, ale też aktywność biologiczna gleb

Istotnym problemem współczesnego rolnictwa jest już nie tylko zakwaszenie gleb i związane z tym zwiększenie pobierania metali ciężkich przez rośliny czy obniżenie zasobności gleb w przyswajalne formy składników mineralnych, ale również ich zubożenie w substancję organiczną, a co za tym idzie pogorszenie właściwości fizykochemicznych i biologicznych.

Powszechnie wykonywanymi badaniami gleb jest ocena odczynu oraz ich zasobności w przyswajalne formy składników pokarmowych, przede wszystkim w fosfor, potas i magnez. Jednak żyzność i potencjał plonotwórczy gleb jest związany nie tylko z ich właściwościami fizykochemicznymi, ale również z aktywnością biologiczną, tzn. z intensywnością przebiegu katalizowanych przez drobnoustroje przemian substancji organicznych i mineralnych. Obecność w glebie korzystnych grup mikroorganizmów glebowych wskazuje na dobre warunki do wzrostu i rozwoju roślin.

Enzymy bakteryjne zaangażowane są w syntezę białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych oraz uczestniczą w obiegu węgla, azotu, fosforu, siarki i innych składników pokarmowych. Są naturalnymi mediatorami i katalizatorami wielu ważnych procesów glebowych, takich jak rozkład substancji organicznej uwalnianej do gleby podczas wegetacji roślin, reakcje powstawania i rozkładu próchnicy glebowej, uwalnianie i udostępnianie roślinom składników pokarmowych czy wiązanie azotu atmosferycznego. Oznaczenie aktywności biologicznej gleby i zrozumienie czynników regulujących aktywność enzymatyczną jest konieczne do charakterystyki potencjału metabolicznego, żyzności i jakości gleby.

Obecnie prowadzone są badania dotyczące bakterii, w tym z rodzaju Pseudomonas oraz grzybów. Przyjmuje się, że aktywność mikrobiologiczna drobnoustrojów przejawia się w aktywności ich enzymów, w tym między innymi dehydrogenaz, fosfatazy alkalicznej czy fosfatazy kwaśnej, jako enzymów powszechnie występujących w komórkach drobnoustrojów. Analizy te wykonywane są w wielu przypadkach z wykorzystaniem dość drogich i czasochłonnych metod. Dlatego też coraz większego znaczenia nabierają metody analityczne, dzięki którym w postaci jednego oznaczenia możemy ocenić jakość biologiczną gleby.

Innowacyjny wskaźnik BIOTREX wskazuje na aktywność i bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych, biorąc pod uwagę ich zdolność do rozkładu 95 różnych źródeł węgla. Na jego podstawie nie dokonuje się określenia ilości mikroorganizmów glebowych, a ocenia się życie biologiczne gleby na podstawie zdolności do rozkładu materii organicznej. Wartość indeksu BIOTREX wskazuje na to, czy mamy do czynienia z glebą, która nie nadaje się do uprawy, czy też z glebą słabą, średnią, dobrą, żyzną, bardzo żyzną, a może nadzwyczajnie żyzną. W przypadku gleby słabej wartość indeksu BIOTREX waha się w przedziale od 300 000 do 500 000, zaś dla gleby bardzo żyznej od 1,3 mln do 1,5 mln.

Uzupełnienie podstawowych badań glebowych w ocenę aktywności mikrobiologicznej umożliwi prowadzenie prawidłowej technologii uprawy roślin, z uwzględnieniem potrzeb środowiska glebowego. Gleby o niskich wartościach indeksu BIOTREX charakteryzują się ograniczoną dostępnością składników mineralnych w efekcie złych właściwości powietrzno-wodnych i fizykochemicznych, a uprawiane na nich rośliny są bardziej podatne na stresy biotyczne i abiotyczne.

Gleby określane jako słabe na podstawie wartości indeksu BIOTREX nie dają możliwości uzyskania wysokich plonów o dobrych parametrach jakościowych i tym samym wykorzystania potencjału genetycznego roślin, a wykonywane staranne zabiegi uprawowe nie umożliwiają uzyskania właściwego stanowiska do wzrostu i rozwoju roślin. Ocena mikrobiomu glebowego na podstawie indeksu BIOTREX określającego zdolność do rozkładu materii organicznej da jasny sygnał do podjęcia konkretnych i często długoterminowych działań w celu poprawy żyzności gleby, względnie upewni o celowości i efektywności prowadzonych do tej pory praktyk rolniczych. Koszt oceny mikrobiologicznej gleby jest nieporównywalnie niższy od zysków, jakie można osiągnąć dzięki znajomości stanu i potrzeb gleby.

Gleba stanowi podstawę funkcjonowania ekosystemów, dlatego też bardzo ważny jest pomiar i monitorowanie zmian w niej zachodzących, w celu optymalnego wykorzystania jej zasobów. W opinii naukowców aktywność biologiczna gleby może być używana do oceny jej jakości, co daje informację na temat jej odpowiedniego użytkowania, a coraz więcej doniesień naukowych wskazuje na dodatnią korelację pomiędzy aktywnością biologiczną gleby a uzyskanymi plonami roślin.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.