Poszukują partnerów do współpracy

O wykorzystaniu masy pofermentacyjnej

Polsko–Niemiecka Izba Przemysłowo–Handlowa poszukuje partnerów kooperacyjnych dla firm niemieckich, działających w branży biogazu i kogeneracji. Wszystkie firmy są zainteresowane poszerzeniem zasięgu działalności o rynek polski i w związku z tym poszukują u nas partnerów handlowych, dystrybutorów, developerów, firm projektowych i budujących biogazownie oraz klientów zainteresowanych ich rozwiązaniami (zakłady komunalne zarządzające oczyszczalniami ścieków i składowiskami odpadów, przedsiębiorstwa z branży spożywczej i przemysłowej).

Firmy poszukujące partnerów to:

  • AD AGRO systems GmbH & Co. KG (www.ad-agro.de) biuro inżynierskie, instalator, doradca, wykonawca kontraktów EPC, wykonawca pod klucz (biogazownie rolnicze oraz na oczyszczalniach ścieków)
  • Biogas Hochreiter GmbH (www.biogas-hochreiter.de) producent biogazowni, elektrowni blokowych, komponentów, systemów dozowania  oraz systemów sterowania instalacjami
  • BWE Energiesysteme GmbH & Co. KG (www.bwe-energie.de) producent przemysłowych biogazowni odpadowych, oferujący systemy odzysku ciepła, sieci mikrogazowe oraz instalacje elektryczne i automatyzację
  • EnergiEffekte GmbH (www.energieffekte.de)  oferuje doradztwo biologiczne i techniczne dla biogazowni, w tym własne linie mikroelementów
  • ENSPAR Biogas GmbH (www.enspar.de) oferuje  projektowanie i kompleksową budowę biogazowni  (rolniczych i przemysłowych) lub też  pojedyncze komponenty w systemie modułowym
  • Fliegl Agrartechnik GmbH (www.fliegl.com), producent technologii transportowej i  asenizacyjnej jak również techniki suszenia i dozowania
  • FWE GmbH (www.fwe.gmbh), producent modułowego systemu  biogazowni BIOGASTIGER®
  • MTU Friedrichshafen GmbH (www.mtuonsiteenergy.com) producent silników wysokoprężnych i kompletnych systemów napędowych i energetycznych

Wszystkie firmy uczestniczą w programie wspierania eksportu Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii i będą w Polsce w terminie 21-24.11.2017. W tym czasie chętnie spotkałyby się z Państwem, celem zaprezentowania swojej oferty. Rozmowy miałyby charakter indywidualny.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt z:

Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska)
Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (AHK Polen)
Miodowa 14, 00-246 Warszawa, T.+ 48 (22) 53 10 605, F.+ 48 (22) 53 10 600, E-Mail: ppo@ahk.pl

Źródło: AHK Polska