Postulują o wydłużenie okresu spłat zobowiązań za zakup ziemi

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, w związku z występującymi już od dwóch lat klęskami żywiołowymi oraz faktycznym brakiem funkcjonowania ustawy o oddłużeniu gospodarstw rolnych, wnioskuje do ministra rolnictwa o przełożenie terminów spłat rat z tytułu nabycia ziemi rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz rozpoczęcie rozmów na temat zmian ustawowych, które umożliwią wydłużenie okresu spłaty zobowiązań względem Skarbu Państwa z tytułu nabycia ziemi rolnej w związku z występującymi klęskami żywiołowymi.

W związku z występującymi od dwóch lat klęskami żywiołowymi, w ocenie rolniczej ,,Solidarności ‘’ w szeregu gospodarstw rolnych dotkniętych klęskami występuje zagrożenie utraty płynności finansowej. Wypłacane przez Państwo odszkodowania stanowią znaczącą pomoc dla rolników, nie są jednak w stanie pokryć w pełni strat.

– Deszcze nawalne w 2017 roku oraz susza z 2018 roku spowodowały to, że szereg gospodarstw rolnych weszło w deficyt finansowy i nie są w stanie w sposób regularny spłacać rat za zakupioną ziemię rolną. Przełożenie terminu spłat rat z tytułu nabycia ziemi rolnej należałoby, w naszej ocenie należy potraktować jako rozwiązanie tymczasowe. Jego wprowadzenie pozwoliłoby na rozpoczęcie rozmów na temat zmian, które wydłużyłoby okres spłaty zobowiązań z tytułu zakupu ziemi rolnej z ZWRSP – uzasadnia Teresa Hałas, przewodnicząca zarządu krajowego NSZZ RI ,,Solidarność’’.

Źródło: Solidarność RI