Postawić na innowacje

Komitety Copa-Cogeca zorganizowały w Brukseli warsztaty na temat badań i innowacji, na których apelowano o intensyfikację badań. W obliczu wzrastającego zapotrzebowania światowego, przy jednoczesnej presji w związku z kurczącymi się zasobami oraz zmianami klimatu, kluczowe znaczenie ma zwiększenie produktywności oraz bardziej wydajne gospodarowanie zasobami, jak podkreślił Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.”””

Europejscy rolnicy odgrywają kluczową rolę jako dostawcy żywności, a także, coraz częściej, surowców energetycznych dla przemysłu. Jednocześnie rolnictwo musi spełniać oczekiwania społeczeństwa, dlatego musi być ono sektorem innowacyjnym. W ostatnich latach nastąpiło spowolnienie wzrostu produktywności w UE, szczególnie w sektorze upraw, w którym roczny wzrost zbiorów jest obecnie niższy niż 1%. Jest to częściowo skutkiem spadku wsparcia dla badań w UE. Dlatego też należy wzmacniać badania w sektorze rolnym, tworzyć nowe technologie opierając się na wynikach badań, zdaniem Copa-Cogeca.

Warsztaty Wykorzystanie badań i innowacji do pobudzenia zrównoważonego, produktywnego i konkurencyjny sektora rolnego w Europie”, w których uczestniczyli ważni mówcy z instytucji UE oraz łańcucha żywnościowego, przypadły na ważny moment, w którym znane są już wnioski ustawodawcze mające wpływ na przyszłe badania i innowacje w europejskim sektorze rolnictwa. Komitety Copa-Cogeca uważają, że Komunikat w sprawie programu “Horyzont 2020”, przyszłe ramy badań, Komunikat w sprawie biogospodarki oraz nowe elementy we wniosku Komisji w sprawie przyszłej WPR są krokiem w dobrym kierunku. W szczególności Komitety Copa-Cogeca wspierają propozycję wzmocnienia innowacji, szkolenia i usług doradczych w ramach WPR.

Założenie Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP), mającego na celu osiągnięcie bardziej zintegrowanego podejścia do badań, innowacji i usług doradczych ,jest również pozytywnym sygnałem. Ważne jest zapewnienie spójności między programem “Horyzont 2020” (nowy fundusz UE na rzecz badań), który ma służyć pokryciu kosztów badań, a Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), który z kolei ma zapewnić przekazywanie wyników badań do gospodarstw. Wyzwanie polega na promowaniu innowacji i znajdowaniu praktycznych rozwiązań dla rolników, dzięki którym możliwe będzie osiągniecie korzyści środowiskowych oraz poprawy wydajności, przy jednoczesnym zapewnienia opłacalności i konkurencyjności europejskiego sektora rolnictwa.
Źródło: Copa-Cogeca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności