Posłowie zdecydowali

W trakcie V posiedzenia Sejmu RP posłowie podjęli decyzje, że uchwalona 5 sierpnia 2015 r. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego będzie obowiązywać nie od 1 stycznia, a od 1 maja 2016 r.

Przesunięcie terminu ma dać czas na przygotowanie nowej ustawy o obrocie ziemią rolną. Zmiana terminu wiąże się z przygotowaniem Agencji Nieruchomości Rolnych do realizacji wielu nowo nałożonych na nią zadań i obowiązków oraz z koniecznością doprecyzowania i uzupełnienia przepisów w celu umożliwienia ANR racjonalnego i skutecznego  wywiązywania się z nich.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza, bowiem szereg nowych regulacji w obrocie nieruchomościami rolnymi. Są to m.in. ograniczenie podziału gospodarstw, wprowadzenie tzw. sąsiedzkiego prawa pierwokupu dla rolników indywidualnych sąsiadujących ze sprzedawaną nieruchomością rolną, rozszerzenie stosowania prawa pierwokupu przez ANR na nieruchomości o powierzchni od 1 ha, a nie jak dotychczas od 5 ha. 1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców; obcokrajowcy będą, więc mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Jak udało się nam ustalić, za nowelizacją głosowało 290, przeciw było 144, a 6 wstrzymało się od głosu. Odroczenie poparli posłowie PiS, Kukiz'15 i Nowoczesnej. Kluby PO i PSL były przeciwne.

Teraz ustawą zajmie się Senat RP.

Obi oba