Posiedzenie ministrów w Brukseli

Na wczorajszym posiedzeniu rady ministrów UE, polski szef resortu wsi złożył wniosek o zmianę przepisów umożliwiających zmianę kwot mlecznych ze sprzedaży bezpośredniej na hurtową. Namawiał także inne kraje do poparcia polskiego postulatu w zakresie stosowania dopłat do odtłuszczonego mleka w proszku na paszę oraz na kazeinę. Posiedzenie zdominowała dyskusja nad trudną sytuacją na rynku mleka.

Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli dyskutowała nad raportem Komisji Europejskiej dotyczącym obecnej, trudnej sytuacji na rynku mleka oraz propozycji działań poprawiających w krótkim i dłuższym okresie sytuację na rynku – informuje biuro prasowe ministerstwa rolnictwa.

Ministrowie wskazywali, że raport Komisji dobrze odzwierciedla obecną sytuację na rynku przetworów mlecznych, jednak podejmowane działania przez Komisję Europejską są dalece niewystarczające i nieadekwatne do obecnej trudnej sytuacji, jaka ma miejsce we wszystkich krajach na rynku mleka – czytamy w komunikacie prasowym.
Minister M. Sawicki przedstawił wniosek formalny o zmianę przepisów umożliwiających zamianę kwot mlecznych ze sprzedaży bezpośredniej na sprzedaż hurtową. Ponadto zwrócił się do ministrów o poparcie polskiego postulatu w zakresie stosowania dopłat do odtłuszczonego mleka w proszku na paszę oraz na kazeinę. Polskie propozycje zostały poparte przez wiele państw członkowskich.

Komisarz ds. Rolnych Mariann Fischer Boel przedstawiła również informacje dotyczące prac Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego. Komisarz podkreśliła, że Komisja Europejska chce szybko wdrożyć zalecenia Grupy oraz wskazała, że uczestnictwo państw członkowskich jest niezbędne, by poprawić efektywność w całym łańcuchu żywnościowym we Wspólnocie. Występuje asymetria siły przetargowej pomiędzy uczestnikami łańcucha żywnościowego: producentami, przetwórcami i handlem. Za kwestię sporną wskazała siłę przetargową wielkich sieci w tworzeniu cen. Podkreśliła, że należy zbadać, jak rozkłada się podział wytworzonej wartości dodanej pomiędzy uczestników łańcucha żywnościowego. Poprawa efektywności całego łańcucha żywnościowego wpłynie, wg komisarz, na poprawę dochodów producentów i przetwórców. Uważa, że bodziec polityczny jest potrzebny do realizacji tych działań, gdyż wszyscy z badania tej sytuacji mogą skorzystać.” W czasie dyskusji stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie działań w celu poprawy efektywności w całym łańcuchu żywnościowym poparło osiem państw (Holandia, W. Brytania, Francja, Irlandia, Słowenia, Niemcy, Austria, Polska).

Minister Marek Sawicki przedstawił również formalny wniosek zawierający propozycje działań KE w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych dotyczące poprawy sytuacji na rynku zbóż. Wniosek poparły następujące kraje: Węgry, Austria, Finlandia, Słowacja, Grecja, Bułgaria, Estonia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności