Poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt

Trzoda chlewna

Do Sejmu RP grupa posłów Kukiz 15 przekazała projekt ustawy o ochronie zwierząt. Jak ustaliliśmy dotyczy on uzupełnienia ustawy o brakujące obecnie przepisy określające procedurę zwrotu czasowo odebranych zwierząt właścicielom w sytuacji gdy zostaną uniewinnieni, sprawa zostanie umorzona lub wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego lub gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyda decyzję o odmowie czasowego odebrania im zwierząt.

Ponadto uzupełnienia ustawy o przepisy zabezpieczające właścicieli i opiekunów zwierząt przed egzekwowaniem od nich kosztów czasowego odebrania im zwierząt w sytuacji gdy odebranie zwierząt okaże się bezpodstawne a więc w sytuacji uniewinnienia, umorzenia postępowania lub wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Opracował: Samuel Skrzysz
Źródło: Sejm RP