Porzucanie gruntów rolnych: realny problem niektórych regionów UE, a także Polski

Porzucanie gruntów rolnych pozostaje ważnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej  i w różny sposób wpływa na poszczególne kraje i regiony, prowadząc do skutków nieodwracalnych pod względem społecznym i ekologicznym.

Obecnie około 30% (czyli ok. 56 milionów ha) gruntów rolnych w UE narażonych jest na ryzyko porzucenia. Szacuje się, że do 2030 roku może zostać porzuconych około 5 milionów ha ziemi rolnej, czyli 2,9% obecnej powierzchni użytków rolnych.

Z badania „Wyzwania i szanse związane z porzucaniem gruntów rolnych po 2020 r.” zleconego przez Komisje Rolnictwa ekspertom Parlamentu Europejskiego wynika, że  warunki w rolnictwie mogą zostać poprawione dzięki dodatkowej edukacji i programom treningowym dla rolników oraz przez poprawę bezpieczeństwa finansowego, zmniejszenie progu finansowego dla drobnych producentów rolnych oraz poprawę warunków dostępu do gruntów rolnych. W Polsce regionem szczególnie narażonym na exodus rolny są ziemie wschodnie, m.in. region Podlasia.

– Jednym z przypadków opisywanych w badaniu jest mój region, województwo podlaskie, które zgodnie z opracowaniem jest jednym z regionów najbardziej narażonych na zaniechanie uprawy gruntów rolnych w Polsce, co powoduje tworzenie się obszarów naturalnych i zwiększa udział obszarów nieproduktywnych.  Wspólna polityka rolna przewiduje różne instrumenty wynikające z rozporządzenia o krajowych planach strategicznych i to jest szansa, by ten problem rozwiązywać. Do końca czerwca Komisja Europejska ma przedstawić komunikat dotyczący rozwoju obszarów wiejskich, w którym będą zawarte propozycje rozwiązań tych tematów – mówi odnosząc się do badań Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.

Jak zaznacza nasz eurodeputowany, w Polsce podjęliśmy działania poprzez plany miejscowe, w ramach których mają funkcjonować tzw. plany urządzeniowo-rolne będące prawem miejscowym. W tych planach przedstawione byłyby  uwarunkowania przestrzenne rozwoju, uwarunkowania związane ze zmianami klimatycznymi oraz kształtowanie krajobrazu i ochrony przyrody i  uwarunkowania infrastrukturalne i kulturowe.

Zdaniem Jurgiela te elementy powinny znaleźć się w przyszłym prawie dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności