Porozmawiają o słupach

12 listopada br w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbędzie się konferencja pt “Instalacje energetyczne i telekomunikacyjne na gruntach rolnych – poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu”. Współorganizatorem spotkania jest Kujwasko-Pomorska Izba Rolnicza. N

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane głównie z dochodzeniem swoich praw przy odzyskiwaniu strat spowodowanych przez istnienie na polach urządzeń energetycznych, a także telekomunikacyjnych. Słupy, które stoją na polach, bardzo często utrudniają rolnikom pracę polowe. Stąd też wielu producentów rolnych żąda rekompensat za zajmowanie powierzchni produkcyjnej od zakładów energetycznych. Na spotkaniu w Przysieku będą przedstawiane konkretne przykłady orzecznictwa sądowego w podobnych sprawach. Zebrani będą również dyskutować o aktualnej polityce przedsiębiorstw energetycznych dotyczącej zmniejszeniu uciążliwości napowietrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych. Podczas spotkania zaplanowana jest również debata na temat propozycji zmian przepisów prawnych regulujących te kwestie.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: KRIR