Porady prawne: Wywłaszczenia gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego

fot. mw

Przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o centralnym porcie komunikacyjnym przewidują szczegółową procedurę w zakresie lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, a następnie wywłaszczenia nieruchomości leżących na obszarze inwestycji. CPK ogłosiło już rozpoczęcie Programu Dobrowolnych Nabyć, który stanowi procedurę konkurencyjną wobec przepisów ustawy. Efekt Programu jest wielce problematyczny dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanego lotniska.

Na chwilę obecną brak jest jeszcze decyzji lokalizacyjnej potwierdzającej ostateczne umiejscowienie portu lotniczego oraz obszaru jego oddziaływania. Doniesienia medialne wskazują, iż ogłoszenie Programu Dobrowolnych Nabyć wpłynęło negatywnie na rynek nieruchomości w rejonie deklarowanego miejsca powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Bez profesjonalnej pomocy prawnej właściciele mogą narazić się na nieodwracalne skutki prawne. Sprzedaż, czy też zamiana nieruchomości w drodze czynności cywilnoprawnej – a więc bez możliwości wykorzystania administracyjnego trybu wywłaszczenia ma swoje plusy, ale również niesie ze sobą spore ryzyko. W przypadku, gdyby inwestycja jednak nie powstała, właściciel pozbyłby się gruntu, działając w swoistym przymusie – ze świadomością możliwości przyszłego wywłaszczenia gruntu. Natomiast po zawarciu umowy sprzedaży, właściciel co do zasady nie mógłby dobrowolnie odzyskać gruntu – np. w sytuacji, gdy inwestycja nie powstanie, chyba że umowa sprzedaży zawierałaby prawo odkupu gruntu przy zachowaniu pewnych warunków w zakresie dotyczącym realizacji inwestycji – zaznacza mec. Kacper Dzik z kancelarii Krzeszewski & Partnerzy.

Na wycenę i decyzję o sprzedaży gruntu może wpłynąć szereg okoliczności, tymczasem wiadomo, że nie przeprowadzono jeszcze kompletnej analizy środowiskowej. Powyższe problemy dotyczą zwłaszcza mieszkańców Baranowa, Teresina, Wiskitek oraz gmin ościennych w sprawie planowanej budowy portu lotniczego. Szczegółowa lokalizacja inwestycji będzie dopiero ustalona. Skoro nie są znane ostateczne parametry lotniska, to trudno podejmować jakiekolwiek decyzje w zakresie sprzedaży gruntu.

– W świetle powołanych okoliczności, zasadnym może być zarzut, iż w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć, ceny sprzedaży mogą być niższe niż te ukształtowane w drodze kompletnej i rzetelnej procedury wywłaszczeniowej – kończy mec. Kacper Dzik z kancelarii Krzeszewski & Partnerzy.

Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności