Poradnik biogazowni

Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych” opublikowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Gospodarki. Pracę wykonano w Instytucie Energetyki Odnawialnej, a skierowana jest głównie do inwestorów i deweloperów biogazowni rolniczych, a także do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu energetycznego wykorzystania biogazu rolniczego.”

Biogaz rolniczy w najbliższym 10-leciu będzie się dynamicznie rozwijał, w tempie sięgającym kilkudziesięciu procent rocznie. Wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku lat biogaz rolniczy nabierze znaczenia na rynku energii, a tempo wzrostu będzie jednym z najwyższych w całym zielonym koszyku energetycznym”, jak czytamy w opracowaniu.
Budowa biogazowni rolniczej to duże wyzwanie, natomiast pozytywny klimat polityczny nie przekłada się automatycznie na sukcesy inwestorów, zwłaszcza gdy niedoceniane jest ryzyko techniczne i ekonomiczne. W tej sytuacji niezwykle ważna staje się nie tylko ułatwienie dostępu do informacji pojedynczemu inwestorowi ale również zwiększenie wiedzy w tym obszarze całej branży tj. deweloperów, instalatorów czy producentów urządzeń.
Temu służy publikacja, w której opisano ogólne ramy i uwarunkowania rozwoju biogazowni oraz technologie produkcji i wykorzystania biogazu. Znajdują się tu informacje nt. możliwości rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce, na tle doświadczeń w wybranych krajach Unii Europejskiej (w tym potencjały i mechanizmy wsparcia). Lektura przewodnika dostarczy niezbędnych informacji do oceny możliwości budowy biogazowni pod kątem prawnym, technicznym i ekonomicznym.
Przewodnik stanowi rodzaj “listy sprawdzającej”, która pomoże przeprowadzić wstępną analizę prawną przedsięwzięcia (spełnienia procedur i uzyskania wymaganych dokumentów – decyzji i pozwoleń) oraz podjąć decyzję inwestycyjną. Pomoże także w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (dotację) lub kredyt bankowy. Jednocześnie niniejszy przewodnik może być pomocny dla instytucji finansujących przy ocenie założeń przyjętych przez inwestora. Publikacja skierowana jest również do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, którą czeka okres intensywnego wdrażania nowych regulacji w tym zakresie oraz osób działających w obszarze promocji technologii i edukacji.
Sektor biogazu rolniczego obejmuje szeroki zakres technologii z uwagi na rodzaj substratów, przeznaczenie produktów wytworzonych przez biogazownie oraz skalę inwestycji. Aspekty
technologiczne opisane w rozdziale drugim obejmują zarówno sposoby wykorzystania biogazu do lokalnej produkcji energii i ciepła jak również technologie do zatłaczania biometanu do sieci gazu ziemnego. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na ważne, przy kompleksowej ocenie technologii, wskaźniki jak np. produktywność biogazu z 1 tony substratu – od niej zależy wydajność biogazowni, a w konsekwencji rentowność inwestycji.
Korzystanie ze zgromadzonej w przewodniku wiedzy i doświadczeń praktycznych innych
inwestorów pomoże zoptymalizować przedsięwzięcie od strony ekonomicznej i obniżyć ryzyko inwestycyjne. W przewodniku opisano trzy wybrane, przykładowe instalacje zbudowane w Polsce, w tym jedną mikrobiogazowniaę o mocy 30 kWel, którą uruchomiono pomimo licznych trudności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności