Popyt na rynku zbóż

Pod koniec czerwca br. notowano dalszy wzrost cen zbóż konsumpcyjnych w skupie. Krajowy i zagraniczny popyt na to ziarno jest stymulowany potrzebą uzupełnienia zapasów przez przetwórców oraz obawą o poziom i jakość ziarna z tegorocznych zbiorów. Ceny skupu kukurydzy utrzymały się na poziomie z poprzedniego tygodnia, a ceny jęczmienia paszowego uległy niewielkiej korekcie w dół.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 21-27.06.2010 r. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 555 zł/t, a żyta konsumpcyjnego 373 zł/t, tj. odpowiednio o 3,8% i 1,7% wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie o 1,2% potaniał jęczmień paszowy, za który podmioty rynkowe średnio w kraju płaciły 419 zł/t.
W analizowanym tygodniu za kukurydzę w skupie krajowym przeciętnie uzyskiwano 598 zł/t. Ceny zbóż konsumpcyjnych były o 9-14% wyższe niż przed miesiącem, a paszowych o 6-10% wyższe. W odniesieniu do notowań z analogicznego okresu ub.r. pszenica i jęczmień były odpowiednio o 2% i o 1% tańsze, a kukurydza o 13% tańsza, natomiast ceny żyta przekroczyły poziom ubiegłoroczny (o 2%).

Na początku lipca br. ofertowe ceny zbóż na giełdach krajowych były zbliżone do notowanych tydzień wcześniej i kształtowały się następująco: pszenica 480-620 zł/t, żyto 380-400 zł/t, jęczmień 410-520 zł/t, pszenżyto 380-460 zł/t, owies 250-380 zł/t, a kukurydza 575-600 zł/t.

Źródło: ARR