Poprawa sytuacji na rynku wieprzowiny w Polsce priorytetem MRiRW

W związku ze spadkiem cen żywca wieprzowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie w tym roku regularnie omawiał na posiedzeniach Rady Ministrów sytuację na rynku wieprzowiny.

– Monitorowana będzie sytuacja na wewnętrznym rynku w zakresie możliwości wystąpienia zmowy cenowej na rynku wieprzowiny w celu wnoszenia spraw do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie tych podejrzeń – informuje resort rolnictwa.

W zależności od rozwoju sytuacji rynkowej, będą, jak zaznacza MRiRW,  podejmowane dalsze działania na forum unijnym i krajowym mające na celu jej stabilizację.

Źródło: MRiRW