Poprawa plonowania zbóż

Plon ziarna zbóż zależy bezpośrednio od wysokiej aktywności fotosyntetycznej liścia flagowego i podflagowego – fabryki asymilatów dla kłosa. Jednym z czynników warunkujących wysoką wydajność fotosyntezy jest właściwe odżywienie mineralne, szczególnie zaopatrzenie w azot, fosfor i magnez, a także niektóre mikroelementy, głównie mangan i miedź. Właściwe odżywienie mineralne wpływa bezpośrednio na kluczowe elementy struktury plonu – liczbę kłosów z jednostki powierzchni, liczbę ziarniaków w kłosie (optymalne zapylenie i zapłodnienie) i masę 1000 ziarniaków (optymalne wypełnienie ziarna).

W wielu przypadkach pomimo zastosowania odpowiednich dawek nawozów posypowych część zawartych w nich składników pokarmowych nie jest w dostatecznym stopniu pobierana przez rośliny np. na skutek niewłaściwego odczynu gleby, antagonistycznego oddziaływania jednych składników mineralnych w stosunku do innych, niewłaściwej wilgotności gleby, ale również z powodu niedostatecznego rozwoju i aktywności systemu korzeniowego.
Nie zawsze można dostarczyć potrzebne składniki dolistnie, dlatego idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie aktywatorów, które nie tylko zaopatrują zboża w składniki mineralne, ale jednocześnie aktywują ich pobieranie z gleby przez roślinę. Innowacyjnymi produktami są aktywatory oparte na algach. Algi te są niezwykle bogatym źródłem substancji czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, fitohormonów i witamin. Przykładem takiego produktu jest np.: Forthial, którego główny składnik, filtrat z Ascophyllum nodosum – aktywuje szereg procesów odgrywających kluczową rolę w uzyskaniu wysokiego plonu: pobieranie składników pokarmowych poprzez zwiększenie aktywności odpowiedzialnych za nie enzymów np. reduktazy azotanowej, fosfataz, syntezę chlorofilu i fotosyntezę czy syntezę poliamin – związków biorących udział w regulacji kwitnienia, zapłodnienia i tworzenia ziarniaków. Właściwe odżywienie mineralne i wydajna fotosynteza to dwa silniki napędzające plonowanie zbóż.
Filtrat z alg został wzbogacony z myślą o potrzebach mineralnych zbóż dodatkowo w azot i magnez – makroelementy kluczowe dla plonowania zbóż. Z doświadczeń przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych wynika, że rośliny pszenicy opryskiwane aktywatorem zawierają więcej składników mineralnych w suchej masie w porównaniu z roślinami kontrolnymi – uprawianymi w standardowej technologii. Dzięki tym badaniom wiemy, że aktywatory zapewniają bardziej efektywne wykorzystanie zastosowanych nawozów. W doświadczeniach prowadzonych w warunkach polowych potwierdzono również pozytywny wpływ aktywatorów na zawartość chlorofilu w liściach zbóż.
Aktywatory zostały wnikliwie przebadane pod kątem oddziaływania na zboża, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych. Naukowcy udowodnili wpływ substancji zawartych w preparatach na odżywienie mineralne roślin, w tym również aktywację pobierania składników mineralnych z gleby.
Wysoka wydajność fotosyntetyczna liścia flagowego i optymalne odżywienie mineralne zbóż to więcej ziarniaków w kłosie i ich lepsze wypełnienie. Pozytywny wpływ aktywatorów na plonowanie zbóż został udowodniony w licznych doświadczeniach. Pozwala to nam mieć pewność, że aktywatory plonowania zbóż to produkty unikatowe i gwarantujące uzyskanie wysokich plonów i poprawę cech jakościowych ziarna.

Dr Beata Kawka