Poprawa opłacalności produkcji drobiu

Poprawę opłacalności produkcji mięsa kurcząt brojlerów w UE-27 w 2010 r. prognozują analitycy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA). Co prawda wzrost produkcji będzie niewielki, bo tylko o niecałe 1% w stosunku do roku ubiegłego, ale możliwy dzięki spadkowi cen zbóż i kosztów hodowli drobiu.

Na niewielką dynamikę rozwoju produkcji w br. będzie miał nadal wpływ światowy kryzys gospodarczy. Amerykanie szacują, że w 2010 r. wzrośnie import mięsa kurcząt z Chin do 10 tys. ton wobec 3,8 tys. ton w 2009 r. Eksport z UE będzie musiał sprostać dużej konkurencji na rynku światowym, lecz może skorzystać na obserwowanym ostatnio osłabieniu wartości euro wobec innych walut.

Głównym rynkiem zbytu dla unijnego mięsa kurcząt brojlerów pozostanie prawdopodobnie Rosja, zwiększy się znacznie sprzedaż do Hongkongu. Nieznacznie zmaleje spożycie wewnętrzne mięsa kurcząt, jako najtańszego źródła białka, jak wynika z raportu

Źródło: Agra Europe Weekly