Popierają decyzję ministra w sprawie neonikotynoidów

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych popiera decyzję ministra rolnictwa dotyczącą czasowego zezwolenia na stosowanie zapraw neonikotynoidowych, która  poprawi obserwowaną niekorzystną sytuację w realizacji przez rolników skutecznej ochrony rzepaku i tym samym zwiększy efektywność uprawy tej rośliny w Polsce.

Zdaniem PZPRZ  dzięki możliwości zastosowania zaprawy nasiennej z grupy neonikotynoidów rolnicy będą mieli szansę na lepszą ochronę swoich roślin przed szkodnikami od początkowej fazy ich rozwoju. W związku z tym spadnie liczba zabiegów ochronnych i ilość stosowanych środków ochrony roślin w rzepaku, co nie tylko wpłynie korzystnie na opłacalność uprawy tego gatunku, ale również przyczyni się do lepszej ochrony środowiska naturalnego.

– Pragniemy wyrazić zadowolenie z tego, że dzięki wydanemu zezwoleniu rolnicy nie będą już skazani na monopol w kwestii zapraw, bo na rynku będą dostępne nasiona zaprawione kilkoma zaprawami, z różnych grup chemicznych. Jest to też bardzo ważne w kontekście wymogów integrowanej ochrony roślin. Warto podkreślić, że zaprawiać tymi zaprawami będą mogły w Polsce jedynie firmy, które posiadają certyfikat ESTA. Certyfikat ten wymaga m.in. dokładnego pokrycia nasion środkiem i zapobiega pyleniu – mówi Stanisław Kasperczyk, prezes zarządu PZPRZ.

Źródło: PZPRZ