Ponowne wykorzystanie wody to krok w dobrym kierunku

W ocenie Copa – Cogeca  opublikowany w tym tygodniu wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowych zasad, które ułatwią nawadnianie rolnicze, to krok w dobrym kierunku.

Proponowane rozporządzenie Komisji ma bowiem na celu złagodzenie niedoboru wody w całej UE w celu dostosowania się do zmian klimatu oraz zapewnienie, że oczyszczone ścieki przeznaczone do nawadniania rolniczego są bezpieczne, chroniąc obywateli i środowisko.

– Magazynowanie wody i ponowne wykorzystanie wody to ważne strategie mające na celu ograniczenie poboru słodkiej wody i dalszą poprawę efektywności gospodarowania wodą w gospodarstwie. Oba narzędzia stanowią ważne środki walki z wpływem zmian klimatycznych, przynoszącymi korzyści środowisku i gospodarce rolnej  – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca