Poniżej kosztów produkcji

Związek Sadowników RP apeluje do plantatorów o wstrzymanie zbiorów wiśni i dostarczania ich do zakładów przetwórczych, ponieważ ceny oferowane w skupach za dostarczone owoce często są poniżej kosztów produkcji. Nie ma bowiem jakichkolwiek do obniżania cen skup wiśni.

W ostatnim tygodniu na Mazowszu ceny wiśni przemysłowych (PW) spadły z 1 zł/kg na 0,70 zł/kg. Wiśnie z przeznaczeniem na zamrażalnie skupowane są za 1,10 zł/kg, podczas gdy jeszcze na początku tygodnia osiągały cenę 1,7 zł/kg. Ceny z dnia na dzień spadają, ponadto docierają do nas informacje, iż od przyszłego tygodnia przetwórnie mogą nie przyjmować już owoców.  Powołując się na dane GUS oraz przeliczenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej koszt produkcji wiśni w Polsce kształtuje się na poziomie 2,03 zł/kg. Aktualna cena proponowana za kilogram owoców jest poniżej kosztów produkcji – informuje ZSRP.

Zdaniem plantatorów nie ma żadnych przesłanek do obniżania cen skupu wiśni , ponieważ ich zbiory będą według prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa niższe niż w ubiegłym roku a w magazynach  nie ma zapasów koncentratu i mrożonych wiśni  z poprzedniego sezonu.  Dlatego w ich ocenie obecne działania przetwórni jest to perfidna próba wykorzystania okresowej nadpodaży.

Związek Sadowników RP  złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  oraz zwrócił się do Ministra Rolnictwa z apelem o przeciwdziałanie prawdopodobnej zmowie zakładów przetwórczych.

W związku z drastycznym spadkiem cen skupu owoców do przetwórstwa stanowczo protestujemy wobec zaistniałej sytuacji. Proponowane ceny oraz prognozy na kolejne gatunki są kpiną w stosunku do kosztów produkcji. Z dnia na dzień ceny spadają, co niestety powoduje, iż nie gwarantują one nawet pokrycia kosztów produkcji i zbioru owoców z drzew. Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w obronie interesów polskiego sadownictwa zdecydowany jest do podjęcia radykalnych działań – informuje zarząd główny Związku Sadowników RP.