Ponad połowa rolników otrzymała dopłaty bezpośrednie za 2009 r.

Do 17 grudnia, czyli w ciągu pierwszych trzynastu dni wypłacania dopłat bezpośrednich za 2009 r. ARiMR przekazała pieniądze już 705 tys. rolników. Na ich konta bankowe Agencja przelała blisko 5,8 miliarda złotych. Jest to najlepszy wynik w całej historii ARiMR.

W tym roku pieniądze z dopłat bezpośrednich przekazywane są w pierwszej kolejności rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych. Ponadto właściciele dużych gospodarstw nie będą czekali na płatności obszarowe dłużej niż pozostali rolnicy. Na realizację dopłat bezpośrednich za 2009 rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł. Jest to kwota o blisko 40% wyższa od wypłaconej za 2008 rok. ARiMR zaplanowała, że jeszcze w grudniu tegoroczne płatności otrzyma około milion uprawnionych rolników.

ARiMR, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, rozpoczęłarealizację tegorocznych dopłat bezpośrednich od 1 grudnia 2009 r.i powinna zakończyćich wypłatę do30 czerwca roku następnego. Wnioski o przyznanie takich płatnościzłożyło wiosną br. blisko 1,4 miliona rolników. Dopłaty obszarowe, jakie za 2009 rok otrzymują polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach starej unii”. Płatności bezpośrednie pozwalają na poprawienie sytuacji rolników bez windowania cen za płody rolne przy rosnących w rolnictwie kosztach, z powodu drożejących nawozów i innych środków potrzebnych rolnikom. Unijne dopłaty bezpośrednie, współfinansowane z krajowego budżetu, zapewniają konsumentom tańszą żywność i sprawiają, że nasze produkty rolno-spożywcze są cenowo bardziej konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w 2009 roku:
1.jednolita płatność obszarowa (JPO) – 506,98 zł/ha
2.krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:
płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) – 356,47 zł/ha
płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł/ha
płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł/ha
płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 502,62 zł/ha
3.płatność do upraw roślin energetycznych – 190,33 zł/ha
4.płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę
5.pomoc do rzepaku – 176 zł/ha
6.oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 166,82 zł/tonę
7.przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE, 719,02 zł z budżetu krajowego).