Ponad 50% większy eksport polskiej pszenicy i kukurydzy

Polska pszenica i kukurydza cieszą się w tym sezonie znacznie większym zainteresowaniem za granicami naszego kraju, niż w poprzednim sezonie. Eksport w obu przypadkach wzrósł o ponad 50%.

W bieżącym sezonie silnie rośnie eksport pszenicy, ale jeszcze wyższe dynamiki wzrostu osiągnęła kukurydza. Takie dane przedstawił resort finansów. Analizowany okres to lipiec 2016 r. – styczeń 2017 r. W tym czasie za granicę sprzedano 2,57 mln t polskiej pszenicy, czyli o około 0,92 mln t (56%) więcej niż w porównywalnym okresie w sezonie 2015/16. W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego sezonu sprzedaż kukurydzy poza granice Polski wyniosła z kolei 816 tys. t wobec około 393 tys. t rok wcześniej. Oznacza to ponad 2-krotny wzrost w relacji rocznej. Eksperci prognozują, że w całym sezonie 2016/17, eksport kukurydzy wyniesie 980 tys. t i będzie o 436 tys. t wyższy niż w ubiegłym sezonie. Patrząc na bieżące dane jest duże prawdopodobieństwo, że przekroczy on nawet 1 mln t. Eksport tego ziarna może jedynie zmniejszyć się z uwagi na rosnące zużycie paszowe kukurydzy w naszym kraju.

Jak wynika z szacunków Sparks wykorzystanie kukurydzy na paszę w bieżącym sezonie może sięgnąć 2,95 mln t wobec 2,40 mln t sezon wcześniej oraz 2,78 mln t w rekordowym dotychczas pod tym względem sezonie 2014/15. Warto zauważyć, że jest to wielkość zbliżona do zużycia paszowego pszenicy, które z kolei jest o 12% niższa niż w poprzednim sezonie. Był on jednak wyjątkowy, ze względu na niską dostępność kukurydzy po zbiorach w 2015 r.

Niestety, wzrosty te dotyczą tylko pszenicy i kukurydzy – eksport pozostałych zbóż odnotował spadek. Zmniejszył się wywóz żyta, jęczmienia, pszenżyta i owsa.

Wysoki eksport kukurydzy i pszenicy oraz zapotrzebowanie na kukurydzę ze strony sektora zwierzęcego są czynnikami wspierającymi wzrosty cen kukurydzy w kraju. Według notowań MRiRW, w pierwszej połowie marca kukurydzę na paszę skupowano średnio po 660 zł/t, co oznacza, że wobec listopada była droższa o ponad 12%.

źródło: BGŻ BNP Paribas