Ponad 300 gmin zakwalifikowanych do programu “Na Własne Konto”

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zakończył nabór do programu Na Własne Konto”. Zarówno szkoły, jak i gminy wykazały duże zainteresowanie tegoroczną edycją programu. Lista zakwalifikowanych gmin znajduje się na stronie internetowej EFRWP – www.efrwp.pl

Program Na Własne Konto”, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ma na celu poszerzanie wiedzy ekonomicznej młodzieży oraz przekazywanie jej umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. Do tegorocznej edycji, realizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Fundację “Polską Wieś 2000” im. M. Rataja, zostało zakwalifikowanych ponad 300 gmin. Pełna lista znajduje się na stronie www.efrwp.pl. Obecnie trwa proces podpisywania umów z przedstawicielami lokalnych samorządów.

Zajęcia z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej, odbywające się w ramach edycji 2012/13 programu “Na Własne Konto” rozpoczną się już podczas najbliższych ferii zimowych (w okresie: połowa stycznia – koniec lutego, w zależności od województwa). Dodatkowe lekcje realizowane będą również w drugim semestrze – w formie pozalekcyjnej. Podczas ich trwania gimnazjaliści poznają narzędzia ekonomiczne, umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu. Szkolenie dla nauczycieli i studentów, którzy poprowadzą zajęcia odbędzie się w dn. 30 listopada – 2 grudnia br. w Jachrance (k/Zegrza).

Udział w programie to dla uczniów możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej, umiejętności planowania ścieżki zawodowej, czy poznania narzędzi finansowych i zasad funkcjonowania banków – mówi Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Zaplanowaliśmy również liczne konkursy – z finałem w Warszawie, nagrody rzeczowe oraz atrakcyjne stypendia – dodaje.

Program “Na Własne Konto” jest realizowany przy współpracy z bankami spółdzielczymi, Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi “Polska Wieś 2000” im. M. Rataja oraz ze specjalistami ze Szkoły Głównej Handlowej.

Pilotażowa edycja programu “Na Własne Konto” była realizowana w roku szkolnym 2011/12 i w 27 gminach, a uczestniczyło w nim ponad 500 uczniów. Program obejmował szkolenie dla nauczycieli, zajęcia dydaktyczne, konkurs filmowy oraz warsztaty reklamowe dla laureatów. Faza pilotażowa projektu była współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Źródło: EFRWP