fbpx
Strona głównaPozostałePonad 20 tys. wniosków złożyli rolnicy w ramach Programu rolnośrodowiskowego""

Ponad 20 tys. wniosków złożyli rolnicy w ramach Programu rolnośrodowiskowego””

Ponad 20 tys. wniosków złożyli rolnicy o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013. Zainteresowanie tym programem jest regionalnie bardzo zróżnicowane. Oddziały Regionalne ARiMR: lubelski, kujawsko-pomorski i wielkopolski przyjęły po ok. 2 tys. wniosków na to działanie, zaś opolski – 226 a śląski – 246.”

Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska oraz zachowaniu cennych gatunków zwierząt i roślin rolnicy mogą realizować w ramach 9 pakietów rolnośrodowiskowych. Ponad 10 tys. rolników ubiega się o wsparcie w ramach pakietu Ekstensywne trwałe użytki zielone”, a blisko 9 tys. wystąpiło o środki na “Ochronę gleb i wód”.

O dofinansowanie, które ułatwi przestawienie produkcji w gospodarstwie na “Rolnictwo ekologiczne” ubiega się w skali kraju blisko 3,5 tys. rolników, najwięcej: w Małopolsce – 533, na Podlasiu – 420 i w woj. warmińsko-mazurskim – 382.

Spore jest też zainteresowanie “Rolnictwem zrównoważonym”. Na ten pakiet złożono w skali kraju ponad 3,3 tys. wniosków, najwięcej w woj. kujawsko-pomorskim -1080.

Podstawowy termin składania w 2008 r. wniosków na działanie “Program rolnośrodowiskowy” minął 15 maja. Ale jeszcze przez kolejne 25 dni, czyli do 9 czerwca rolnicy mogą składać wnioski z sankcjami. Za każdy dzień roboczy spóźnienia stawka płatności rolnośrodowiskowej zostanie obniżona o 1%.

Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią , wypłacaną corocznie po wykonaniu przez rolnika zestawu zadań określonym w danym pakiecie. Płatność taka wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę utraconego dochodu oraz dodatkowo poniesionych kosztów na zrealizowanie przedsięwzięcia rolnośrodowiskowego. Rolnik składając wniosek po raz pierwszy w 2008 roku podejmuje zobowiązanie na 5 kolejnych lat, że będzie prowadził działalność rolniczą na tym samym areale. Jeżeli w kolejnym roku zmniejszy powierzchnię, na której realizuje pakiet rolnośrodowiskowy oznacza to, że nie dotrzymał zobowiązania wieloletniego i będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej płatności liczonej do powierzchni na której zmniejszył realizację pakietu.

Płatności za realizację programu rolnośrodowiskowego w 2008 roku zostaną wykonane najpóźniej w lutym 2009 roku.

opr. MS, Wrp.pl

N”

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.