Pomyślny rok Bayer CropScience

W dniu 18 grudnia 2013 r, w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca działania Bayer CropScience w 2013 – w ujęciu globalnym i lokalnym.

Rok 2013 okazał się bardzo pomyślny dla Bayer CropScience. W skali globalnej firma zrealizowała 5% (8,5% po uwzględnieniu różnic kursowych) przyrost obrotów w biznesie środków ochrony roślin, nasion i higieny sanitarnej. 
Przyrost sprzedaży został osiągnięty we wszystkich regionach świata, jednak najsilniejszy wzrost zanotowały Ameryka Łacińska, Afryka i Bliski Wschód. 
W Europie najlepsze rezultaty wykazały kraje Europy Wschodniej. Na koniec roku spodziewany jest obrót na poziomie 9 mld €, dzięki jednocyfrowemu przyrostowi sprzedaży bliskiemu 10%.
Analizując poszczególne segmenty działalności, warto wspomnieć o 17% wzroście sprzedaży fungicydów, który miał miejsce głównie w regionie obu Ameryk i Azji, jak również w Europie. Na ten rezultat złożył się również przyrost sprzedaży zrealizowany w segmencie fungicydów w Polsce, osiągnięty dzięki efektywnemu wprowadzeniu na rynek nowych produktów: Aviator® Xpro do ochrony zbóż, Propulse® – do ochrony rzepaku oraz Nativo® – do ochrony warzyw.
Prowadząc bieżący biznes, Bayer CropScience obserwuje trendy w otaczającym środowisku – wzrost wagi przywiązywanej do jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zrównoważonej produkcji rolniczej. Dlatego w ofercie firmy znajdują się kompleksowe rozwiązania dla rolnictwa obejmujące zarówno tradycyjne środki ochrony roślin jak i nasiona, preparaty biologiczne oraz specjalistyczne usługi. 
Biznes związany z preparatami biologicznymi znacząco rozwinął się dzięki dwóm akwizycjom: w 2012 r. amerykańskiej firmy AgraQuest Inc. oraz w 2013 r. niemieckiej firmy Prophyta GmbH. Pierwsza z nich specjalizuje się w produktach ochrony biologicznej opartej na bakteriach, druga w rozwiązaniach ochrony opartej na mikroorganizmach z królestwa grzybów. W Polsce pierwszy fungicyd biologiczny Bayer CropScience, powinien wejść na rynek w 2015 r. 
Wzrost znaczenia jakości i bezpieczeństwa żywności oznacza rosnącą rolę wszystkich ogniw łańcucha produkcji żywności. Bayer CropScience współpracuje z partnerami na różnych etapach tego łańcucha. W Polsce firma aktywnie współpracuje z zakładami zajmującymi się przetwórstwem ziemniaków, owoców i warzyw, jak również wspiera działalność Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (SPOiW). Głównym przedmiotem współpracy jest doradztwo oraz wsparcie w przygotowaniu efektywnych rozwiązań w produkcji i ochronie ziemniaków, owoców i warzyw. 
Innym obszarem jest budowanie świadomości poprawnego stosowania środków ochrony roślin. Ta działalność jest adresowana nie tylko do przetwórców i związanych z nimi producentów, lecz także do szerokiej grupy rolników i opiniotwórców w ramach kampanii „Grunt to bezpieczeństwo”. 
W 2013 r tematem przewodnim była walka z podrobionymi środkami ochrony roślin – „Oryginalne znaczy pewne”. Podróbki stanowią coraz większy problem na europejskim, a także na polskim rynku, zawierają niebezpieczne oraz niezarejestrowane substancje czynne, dlatego stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi, roślin uprawnych czy środowiska naturalnego.
W związku z tym, firma Bayer zainicjowała różne działania w ramach akcji „Oryginalne znaczy pewne”:
Edukacyjne:
  • Szkolenia i konferencje na temat zagrożenia wynikającego ze stosowania podróbek, informacje w mediach.
Prewencyjne:
  • Ułatwienie identyfikacji produktów Bayer CropScience poprzez wprowadzenie unikalnych cech, tak jak np. hologramy
Interwencyjne:
  • Intensywna współpraca z policją, urzędem celnym oraz inspekcją ochrony roślin, prowadzenie analiz podejrzanych próbek we własnym laboratorium. 
W Bayer CropScience nie ma tolerancji dla żadnych podróbek na polskim rynku! 
Pomimo tego, że rok 2013 się kończy powyższe działania ukierunkowane na walkę z podróbkami będą kontynuowane, aby klienci wybierając produkty Bayer CropScience mieli pewność, że stosują oryginalne, a zatem skuteczne i przede wszystkim bezpieczne środki ochrony roślin.
® – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer
(BCS)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności