Pomóżmy pszczołom

KE podniosła o 25 proc. dofinansowanie sektora producentów miodu. Jego utrzymanie na odpowiednim poziomie jest kluczową kwestią dla europejskiego rolnictwa, ze względu na rolę pszczół w procesie rozmnażania roślin. Tymczasem z roku na rok ilość hodowanych pszczelich rodzin spada.

Komisja Europejska zatwierdziła programy krajowe 27 państw członkowskich mające na celu poprawę produkcji w latach 2011-2013. Wkład UE w finansowanie projektów wzrósł o prawie 25 proc. w porównaniu do poprzedniego okresu (2008-2010), z 26 mln euro do 32 mln euro rocznie.
Dobra kondycja pszczelarstwa w UE jest istotną kwestią ze względu na rolę pszczół w procesie rozmnażania roślin. Od kilku lat sektor ten boryka się ze stale spadającą żywotnością owadów. Powoduje to trudności ekonomiczne pszczelarzy i stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej.
Programy krajowe są obecnie jedynym narzędziem umożliwiającym częściową rekompensatę utraty pszczół. Komisja postanowiła zwiększyć całkowity roczny budżet przeznaczony na współfinansowanie programów krajowych do 32 mln euro rocznie w latach 2011, 2012 i 2013, w porównaniu z poziomem unijnego współfinansowania, które było dostępne w okresie 2008-2010 (26 mln euro).
Programy obejmują różne działania: zwalczanie warozy, racjonalizację sezonowego przenoszenia uli, wsparcie dla laboratoriów, zasiedlanie uli, stosowane programy naukowo-badawcze i wsparcie techniczne.