Pomóżmy konsumentom w tworzeniu zdrowych nawyków żywieniowych

Unijna branża hodowlana zmaga się z coraz poważniejszymi wyzwaniami. Copa i Cogeca są zdania, że unijna branża hodowlana – przede wszystkim sektor wieprzowiny, mleka, wołowiny, owiec i kóz oraz drobiu i jaj – zmaga się z coraz poważniejszymi wyzwaniami, wahającymi się od kosztownych zasad produkcji obowiązujących w UE do rosyjskiego embarga nałożonego na produkty rolne z UE.

Zbyt często konsumentom brakuje czasu na przygotowanie posiłków i posiadają oni nieprawidłowe informacje na temat korzyści wynikających ze spożywania mięsa, które stanowi część odżywczej i zrównoważonej diety.  Na przykład wołowina, cielęcina, jagnięcina, drób, mięso kóz i wieprzowina stanowią wartościowe źródło białek w jadłospisie. Mięso będzie miało istotny udział w wyżywieniu ludności na świecie, której liczba ma wzrosnąć o 60% do roku 2050 oraz w rozwiązaniu problemu głodu i niedożywienia.
 
Unijni rolnicy i spółdzielnie rolnicze podejmują nowe inicjatywy zachęcające do tworzenia zdrowych nawyków żywieniowych w jak najmłodszym wieku i pozwalające konsumentom na odzyskanie kontaktu z naturą.  
 
Copa – Cogeca 20 czerwca 2016 roku zainauguruje w Parlamencie Europejskim kampanię na temat branży hodowlanej, która ukaże korzyści wynikające ze spożywania mięsa w nowym świetle, przedstawi nowe, łatwe do przyrządzenia przepisy, omówi wysokie normy produkcji stosowane przez rolników, a także zaprezentuje znaczenie branży hodowlanej dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz dynamiki gospodarki obszarów wiejskich.
 
Jak udało się nam dowiedzieć w trakcie imprezy zorganizowanej z okazji otwarcia kampanii będzie można restauracji Members Salon znajdującej się na terenie siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli skosztować świetnych produktów z całej Europy.  Ponadto organizatorzy  –  poseł do PE Michel Dantin oraz przewodniczący Copa i Cogeca przedstawią swoje poglądy na temat wyzwań i przyszłości unijnej branży hodowlanej.