Pomorskie: Wieś moich marzeń

Zarząd Województwa Pomorskiego zaprasza dzieci do udziału konkursie plastycznym WIEŚ MOICH MARZEŃ”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa pomorskiego.”

Celem konkursu jest zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania tematyką Unii Europejskiej oraz popularyzacja wśród dzieci wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Tematyka prac powinna obejmować:

  • pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów, dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich;
  • przykłady zmian, które zaszły dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich.

Prace należy nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie do dnia 10 listopada 2009 r. na adres:
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
z dopiskiem: WIEŚ MOICH MARZEŃ”

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne niespodzianki.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.wrotapomorza.pl/pl/dprow/konkurs_plastyczny