Pomorskie targowiska

Blisko 8 mln zł trafi do pomorskich samorządów na budowę, modernizację i rozbudowę targowisk gminnych. Dodatkowo 35 mln zł przeznaczonych zostanie na odnowę wsi.

Podpisanie umów na realizację projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 będzie dotyczyć:
– budowy, modernizacji, rozbudowy targowisk gminnych – pieniądze na wsparcie tego typu inwestycje zostały po raz pierwszy wyodrębnione w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.
– odnowy wsi”, tj. projektów dotyczących m.in.: budowy/modernizacji infrastruktury społecznej (w tym świetlic wiejskich, domów kultury), remontów obiektów zabytkowych (w tym sakralnych), budowy/ remontów/ wyposażania infrastruktury rekreacyjno – sportowej (w tym boisk wiejskich, placów zabaw) oraz turystycznej. W wyniku rozstrzygnięcia ostatniego konkursu Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do realizacji 163 projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 43 mln zł. Obecnie środków wystarczy na sfinansowanie 140 zadań, z kwotą dotacji ok. 35 mln zł.

Łącznie w województwie pomorskim rozstrzygnięto trzy konkursy na “odnowę wsi”. W ich wyniku realizowanych będzie ponad 400 inwestycji, wspartych kwotą blisko 100 mln zł. Trzeci konkurs był najprawdopodobniej ostatnim w perspektywie finansowej 2007-2013.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności