Pomorskie spotkania z nauką

Od 5 do 12 lipca potrwają innowacyjne Spotkania z nauką”, zorganizowane w ramach projektu INNOPOMORZE, kampanii promującej przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu. Kampania ma na celu zatrzymanie w Polsce młodych naukowców, stojących u progu kariery poprzez umożliwienie im kontaktu ze światowej sławy naukowcami i efektami ich prac badawczych, bez konieczności emigracji z kraju.”

Formuła imprezy to pięciodniowe spotkania z udziałem grona słuchaczy (starannie dobranych studentów studiów doktoranckich) ze światowej sławy naukowcem. Do udziału w Spotkaniach” zaproszony został m.in. prof. Stanisław Karpiński, który otrzymał łącznie 6,6 mln złotych grantów na badania nad genetyczną modyfikacją topoli, tak aby zwiększyć przyrost jej biomasy i zmniejszyć pobór wody. Dzięki grantom, zdecydował się wrócić i pracować w kraju, co jest dla młodych polskich doktorantów znakomitym przykładem kariery naukowej. Gościem specjalnym będzie profesor Wacław Szybalski polski naukowiec, biotechnolog i genetyk, profesor onkologii Uniwersytetu Stanowego Wisconsin w Madison (USA).
Organizatorami imprezy są Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG/GUMed, Pomorska Specjalna Strefa EkonomicznA oraz Fundacja im. Koprowskich.