Pomorskie: Polsko-amerykańskie możliwości współpracy

Po raz pierwszy w Gdańsku odbywa się trzydniowa polsko-amerykańska konferencja poświęcona innowacyjności, nauce i technologii (8-10 września). Poprzednie edycje takich spotkań odbyły się w Waszyngtonie i Warszawie.

Celem spotkania jest określenie działań mogących doprowadzić do zwiększonej współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie innowacji w energetyce i innych wybranych dziedzinach nauki i technologii oraz w ich jak najszybszym wprowadzeniu w życie w dziedzinach, mogących przyspieszyć rozwój gospodarczy i jakość życia w obu krajach.

Głównym tematem konferencji będzie energia, a dokładnie kwestie dotyczące zwiększania wydajności energetycznej, technologii czystego węgla, a także innych źródeł energii, jak energia nuklearna i gaz. Podczas spotkań poruszane będą też zagadnienia wykorzystania ICT w energetyce, roli nowoczesnego uniwersytetu w XXI wieku oraz możliwości wzrostu gospodarczego poprzez zwiększanie innowacyjności w dziedzinach o zakresie globalnym. Dyskutowane będą szanse zwiększenia współpracy pomiędzy Polską a USA w zakresie służby zdrowia/medycyny oraz badań biotechnologicznych i finansowania rozwoju technologii i nauki (m.in. wpływ globalnego kryzysu
na możliwości finansowania).

W konferencji wezmą udział wybitni specjaliści, reprezentujący uczelnie wyższe, instytuty badawcze i sektory gospodarcze Polski i Stanów Zjednoczonych.