Pomorskie: Piękniejsze wsie

Odnowa pomorskich wsi w trzech powiatach, tj. malborskim, nowodworskim i sztumskim będzie możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach działania Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”

Samorząd województwa pomorskiego od lat wspiera odnowę pomorskiej wsi. Łącznie dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowanych zostanie w naszym regionie 135 projektów na łączną kwotę dofinansowania 47 mln zł. W konkursie dla działania Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybrane zostały projekty, które realizować będą gminy, instytucje kultury, kościoły oraz organizacje pozarządowe mające status pożytku publicznego.”