Pomorskie: Łatwiej o pieniądze z Unii

Od 4 maja br. w Pomorskim będzie można łatwiej uzyskać pieniądze z Unii. Informacje o możliwościach sfinansowania projektu ze źródeł unijnych, zasadach prawidłowego przygotowania wniosku oraz harmonogramach konkursów można będzie uzyskać w nowootwieranej dzisiaj Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii”.”

Działalność Sieci Punktów finansowana jest ze środków unijnych w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (przekazanych na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – ponad 13 mln zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (5 mln zł).

Największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce to 20 punktów informacyjnych, działających na terenie każdego powiatu województwa pomorskiego, tworzące Sieć Informacyjną. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

E.G./WRP
na podst. UMWP