Pomorskie Gminy Fair Play

W poniedziałek, 23 marca, o godz. 11, w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, marszałek Jan Kozłowski wręczy dyplomy laureatom kolejnej edycji programów Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz “Gmina Fair Play” 2008. N”

Celem programu Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Do tegorocznej, XI edycji programu, realizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą, zgłosiło się 798 firm z całej Polski. Z województwa pomorskiego certyfikaty i tytuł “Przedsiębiorstwo Fair Play” otrzymały 43 przedsiębiorstwa.

Ponadto Krajowa Izba Gospodarcza zakończyła VII edycję konkursu “Gmina Fair Play”, którego celem było wyłonienie i nagrodzenie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów.
Kapituła Konkursu przyznała w Polsce certyfikaty 157 gminom. Wśród laureatów znalazło się 8 gmin z woj. pomorskiego, w tym: miasta: Lębork, Słupsk, Kosakowo, gminy: Linia, Puck, Wejherowo, Zblewo i Żukowo. Laureaci konkursu GFP to gminy, w których inwestorzy polscy czy zagraniczni mogą bez obaw inwestować i obsługiwani są w przyjaznej atmosferze przez merytorycznie przygotowanych pracowników, na których pomoc mogą liczyć i których etyka nie jest kwestionowana.

Ewa Grabowska
na podst. UMWP