Pomorski Konkurs Agroturystyczny 2009 rozpoczęty!

Marszałek województwa pomorskiego ogłasza Pomorski Konkurs Agroturystyczny 2009. Konkurs kierowany jest do gospodarstw, w których jednocześnie prowadzi się działalność rolniczą i usługi agroturystyczne. Liczba pokoi gościnnych nie może przekraczać 5.

Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszone gospodarstwa według siedmiu kryteriów, w każdym z nich można uzyskać maksymalnie 5 punktów:

  1. urządzenie i estetyka siedliska (będą brane pod uwagę m.in. architektura zieleni, styl obiektu),
  2. urządzenie i estetyka gospodarstwa (m.in. powierzchnia i wyposażenie pomieszczeń, dostępność dla osób niepełnosprawnych),
  3. oferta pobytu (np. programy dla gości, baza rekreacyjna, wypożyczalnia sprzętu),
  4. usługi żywieniowe (m.in. produkty tradycyjne, diety specjalne),
  5. gospodarze, obsługa (m.in. komunikatywność, przychylność, ukończone kursy),
  6. pomysłowość w propagowaniu własnej oferty (np. własna strona internetowa, udział w wystawach, targach, imprezach, ulotki, foldery, wizytówki),
  7. inne (np. uzyskane certyfikaty, pomoc z funduszy unijnych, przydomowa oczyszczalnia ścieków).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie arkusza zgłoszenia oraz wyrażenie zgody właściciela gospodarstwa na udział w konkursie. Oba dokumenty, wraz z materiałami informacyjnymi pozwalającymi ocenić gospodarstwo i zapoznać się z ofertą (np. zdjęcia, foldery, materiały na płytach CD), należy dostarczyć do 31 lipca 2009 r.

Wynik rywalizacji o tytuł najlepszego gospodarstwa agroturystycznego zostanie ogłoszony wraz z podsumowaniem konkursu Piękna Wieś 2009 do końca września br.

Dokumentację konkursową należy przesłać lub dostarczyć pod adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem Pomorski Konkurs Agroturystyczny 2009″.

Można też przesłać ją faksem (nr 058 32 68663) lub e-mailem (a.raczynska@woj-pomorskie.pl) lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej urzędu.