Pomorska wieś się rozwija

150 beneficjentów z Pomorza konkuruje o środki dostępne na odnowę i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabór wniosków zakończył się we wtorek. N

Większość aplikacji (92) została złożona przez jednostki samorządu terytorialnego, 41 przez instytucje kultury, 12 przez kościoły i 5 przez organizacje pozarządowe mające status pożytku publicznego” – poinformowała Justyna Durzyńska, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na realizację swoich projektów beneficjenci chcą pozyskać ponad 56,7 mln zł. Tymczasem, w pierwszym konkursie województwo pomorskie ma do rozdysponowania ponad 11 mln euro. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dokona teraz oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Wybór projektów powinien nastąpić najpóźniej za 4 miesiące.

2 kwietnia Zarząd Województwa Pomorskiego ustalił termin naboru wniosków dla wszystkich zakresów operacji, które można realizować w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aplikacje będzie można składać od 4 maja do 30 czerwca 2009 r. Informacje o naborze na stronie internetowej Departamentu www.dprow.woj-pomorskie.pl

E.G./WRP
na podst. UMWP