Pomorska Sieć Szerokopasmowa

Szansa na rozwój pomorskiego Internetu nabiera realnych kształtów. Po przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowych tępa nabierają prace nad realizacją projektu zapewnienia powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Wartość projektu realizowanego w ramach RPO Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szacuje się na kwotę 120 mln zł. 75% tej kwoty stanowić będą środki Unii Europejskiej.

Nad projektem, który nadzoruje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pracują pomorscy starostowie oraz przedstawiciele największych operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie województwa pomorskiego oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zinwentaryzowane obszary, na których znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca szybki dostęp do Internetu oraz te, gdzie jest brak pozwoliły na opracowanie wstępnego projektu nowej sieci. Sieć ta będzie uzupełniać infrastrukturę sieci szerokopasmowych, które należą do różnych operatorów telekomunikacyjnych.

Powstałe sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu województwa pomorskiego. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności