Pomorska debata nad rybołówstwem

W poniedziałek, 23 lutego 2009 r., o godz. 11.00, w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbędzie się XXXII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Gościem sesji będzie wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, który przedstawi radnym województwa informację na temat aktualnej sytuacji w polskim rybołówstwie. Temat ten jest szczególnie ważny dla władz samorządowych naszego regionu ze względu na jego morski charakter.
Problematyka gospodarski morskiej będzie w najbliższych miesiącach jednym z ważniejszych tematów podejmowanych przez samorząd wojewódzki, w związku zuchwaleniem przez Sejmik (na poprzedniej sesji) roku 2009 – Rokiem RegionuMorza Bałtyckiego.

Ewa Grabowska
na podst. UMWP