fbpx
Strona głównaPozostałePomogą też gospodarstwom rybackim

Pomogą też gospodarstwom rybackim

Dzięki interwencji organizacji rybackich oraz pomocy ze strony Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej polskie gospodarstwa rybackie mają zostać objęte pomocą finansową ze względu  na wystąpienie suszy.31 lipca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc tą otrzymają podobnie jak w 2015 r. gospodarstwa rybackie, których stawy położone są na terenie gmin objętych suszą. Pomoc będzie przyznawana na zasadzie pomocy de minimis. Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, który poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie, to 30 000 euro        w okresie trzech lat podatkowych. Formularz wniosku zostanie opracowany przez ARiMR.

Program przewiduje m.in. pomoc finansową na każdy ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi, znajdujących się na obszarach, na których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w wys. 300 zł na 1 ha. W programie przewidziano także inne formy pomocy.

– Uważamy, że pomoc ta chociaż w minimalny sposób pozwoli zrekompensować straty poniesione w wyniku suszy. Jest to także pierwszy sukces Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych, która na wniosek swoich członków występuje do odpowiednich organów państwowych celem wyrażenia swojej opinii w różnych sprawach dotyczących rybactwa śródlądowego – informuje Lokalna Grupa Rybactwa Bielska Kraina.

Źródło: LGR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.